1
Najpoważniejszym kłopotem pożyczkodawcy jest naturalnie nierzetelny dłużnik, zatem brak spłaty zobowiązania identycznie z zawartymi w normie warunkami. Sporo osób skarży się na prace komornicze na regionalnym rynku, ale bądź nierzetelnym dłużnikom należą się w ogóle jakiekolwiek przywileje? Problem nierzetelnego dłużnika spędza na gorącym rynku kredytowym dodatkowo o przez chwilę o nim podyskutowa